Bạn có thể xem toàn bộ hồ sơ năng lực của công ty Cáp Thép Bao Báp Việt Nam tại đây

XEM PDF FULL